TERMENI DE UTILIZARE

CONDIȚII UTILIZARE

Pentru a accesa acest site, trebuie să aveți vârsta legală pentru consumul de băuturi alcoolice prevăzută în țara în care locuiți. Părăsiți imediat acest site dacă nu aveți vârsta minimă admisă pentru consumul de băuturi alcoolice prevăzută în țara sau în regiunea dvs. de reședință sau dacă vă aflați într-o țară sau într-o regiune în care nu este permis accesul la acest site.

Prin accesarea acestui site, vă exprimați acordul de a vă conforma Condițiilor de utilizare („Condiții de utilizare”), care se vor aplica imediat, începând cu prima dumneavoastră vizită pe acest site. Vă rugăm să citiți Condițiile de utilizare cu atenție înainte de a accesa sau de a utiliza acest site. Dacă nu sunteți de acord sau nu acceptați aceste Condiții de utilizare, fără limitare sau condiții restrictive, vă rugăm să părăsiți acest site.

Royal Group Partners s.r.l este o societate comercială cu sediul în România. Royal Group Partners s.r.l („Compania”) poate revizui aceste Condiții de utilizare în orice moment, prin actualizarea acestei postări. Utilizarea în continuare a site-ului de către dvs. presupune acceptarea Condițiilor actualizate sau modificate. Dacă nu sunteți de acord cu modificările, trebuie să încetați să mai utilizați acest site web.

Cu excepția prevederilor din Secțiunea 8 (Promoții), în cazul în care există un conflict între aceste Condiții de utilizare și prevederile specifice care apar oriunde în cadrul site-ului, aceste Condiții de utilizare au caracter prevalent.

1. UTILIZĂRI RESTRICȚIONATE

Site-ul este deținut și administrat de către Companie. Conținutul acestui site, inclusiv, dar fără a se limita la mărci comerciale, desene, sigle, text, imagini, materiale audio și video care se găsesc în cadrul site-ului, constituie proprietatea intelectuală a Companiei sau a afiliaților acesteia („Materiale aflate în proprietatea Companiei”), cu excepția cazului în care se menționează altfel în scris. Materialele aflate în proprietatea Companiei sunt protejate în temeiul legilor din România și din alte state din întreaga lume, precum și în baza tratatelor internaționale – în special în baza legilor privind drepturile de autor și mărcile comerciale. Nu este permisă eliminarea niciunei mențiuni privind drepturile de autor sau alte drepturi de proprietate din conținutul Materialelor aflate în proprietatea Companiei. De asemenea, nu este permisă publicarea, distribuirea, transmiterea on-line sau off-line ori utilizarea în alt mod a Materialelor aflate în proprietatea Companiei în niciun mod, în scopuri publice sau comerciale, fără consimțământul prealabil și expres, formulat în scris de Companie. Sub rezerva respectării acestor Condiții de utilizare și strict pe durata permisă de Companie pentru a accesa și a utiliza acest site, puteți descărca o singură (1) copie a oricăror materiale de pe site pentru uzul dumneavoastră personal, non-comercial, cu condiția să acceptați să respectați avizele privind drepturile de autor sau alte restricții cuprinse în aceste materiale sau aplicabile acestor materiale, inclusiv identificarea autorului, avizele sau restricțiile privind drepturile de autor sau mărcile comerciale din orice astfel de material pe care îl descărcați.

2. UTILIZAREA INFORMAȚIILOR/MATERIALELOR

Puteți imprima sau solicita imprimarea de către o terță parte a oricăror informații sau materiale descărcabile oferite pe acest site, sub rezerva îndeplinirii tuturor celor șase condiții care urmează:

 • Aveți nevoie de aceste materiale sau informații strict în scopuri private și nu în scopuri comerciale directe sau indirecte;
 • Utilizarea materialelor se face în scopuri legale;
 • Nu se va elimina din cuprinsul materialelor sau al informațiilor niciun aviz privind drepturile de autor și niciun alt aviz privind drepturile sau proprietatea unor terțe părți;
 • Nu revendicați niciun drept de autor și niciun alt fel de interes sau drept privind proprietatea intelectuală, drept de proprietate sau de alt tip în legătură cu aceste materiale sau informații;
 • Aveți reședința într-o țară sau într-o regiune în care este permis consumul băuturilor alcoolice; și
 • Aveți vârsta minimă admisă pentru consumul băuturilor alcoolice conform legislației țării sau a regiunii dvs. de reședință sau vârsta la care dispuneți de capacitatea juridică de a încheia contracte în țara dvs. de reședință, luând în considerație vârsta mai mare.

3. LICENȚĂ LIMITATĂ

Cu excepția licenței limitate de a descărca și imprima anumite materiale/informații din cadrul site-ului în scopuri strict non-comerciale și private, nu aveți niciun drept de a utiliza Materialele aflate în proprietatea Companiei. Toate drepturile privind Materialele aflate în proprietatea Companiei rămân în proprietatea exclusivă a Companiei sau a afiliaților acesteia.

4. INFORMAȚII TRIMISE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI

Transmiterea de informații prin intermediul site-ului este reglementată de Politica privind confidențialitatea și de Declarația privind securitatea stabilite în cadrul Companiei („Politica privind confidențialitatea”), iar aceste Condiții de utilizare includ prin referință clauzele și condițiile Politicii privind confidențialitatea. Dvs. declarați și garantați că informațiile furnizate în legătură cu utilizarea de către dvs. a site-ului sunt corecte, precise și complete și că veți păstra și actualiza aceste informații, după cum este necesar, pentru ca acestea să rămână corecte, precise și complete.

5. ÎNREGISTRARE – NUMELE UTILIZATORILOR SI PAROLELE

Din când în când, anumite secțiuni ale site-ului pot fi restricționate pentru utilizatorii înregistrați. Acolo unde se aplică procedura de înregistrare, vi se poate cere să vă înregistrați în cadrul Companiei pentru a avea acces la anumite secțiuni ale site-ului. În legătură cu orice astfel de înregistrare, putem refuza să vă acordăm, iar dvs. nu puteți utiliza, un nume de utilizator sau o adresă de e-mail care aparține unei alte persoane sau care este deja utilizată de către o altă persoană; care poate fi interpretat(ă) ca uzurpând identitatea altei persoane; care încalcă drepturile de proprietate intelectuală sau alte drepturi ale oricărei persoane; care constituie o ofensă; sau pe care îl (o) respingem din orice alt motiv, exclusiv la latitudinea noastră. Dvs. vă revine responsabilitatea de a păstra confidențialitatea oricărei parole pe care o puteți utiliza pentru a accesa site-ul și sunteți de acord să nu transmiteți parola sau numele de utilizator, să nu împrumutați și să nu transferați utilizarea sau accesarea site-ului niciunei terțe părți. Dumneavoastră vă revine responsabilitatea deplină pentru toate tranzacțiile (incluzând informațiile transmise în legătură cu orice tranzacții) și celelalte interacțiuni cu site-ul care pot fi realizate în legătură cu numele dvs. de utilizator. Sunteți de acord să notificați imediat Compania cu privire la orice utilizare neautorizată a parolei sau a numelui dvs. de utilizator sau cu privire la orice altă încălcare a securității referitoare la contul sau la numele dvs. de utilizator sau la site și să vă asigurați că vă „deconectați” și că părăsiți contul dvs. din site (dacă este cazul) la finalul fiecărei sesiuni. Compania nu este răspunzătoare de nicio pierdere și de nicio daună ce rezultă din nerespectarea de către dvs. a oricărora dintre obligațiile anterioare.

6. NORME DE CONDUITĂ

Așteptăm de la utilizatorii site-ului să respecte legea, precum și drepturile și demnitatea celorlalte persoane. În timpul utilizării site-ului, sunteți de acord să respectați toate legile, normele și reglementările aplicabile. În plus, utilizarea de către dvs. a site-ului este condiționată de respectarea de către dvs. a normelor de conduită stabilite în această secțiune, iar nerespectarea acestor norme de conduită poate duce la anularea accesului dvs. la site în baza Secțiunii 15 (Diverse) de mai jos.

Sunteți de acord:

 • Să nu postați, să nu transmiteți și să nu puneți la dispoziție în alt mod prin intermediul site-ului sau în legătură cu acesta:
  • informații sau materiale care sunt sau pot fi, sau a căror postare, transmitere sau utilizare este sau poate fi: (a) amenințătoare, hărțuitoare, degradante, răuvoitoare sau intimidante; (b) defăimătoare sau calomniatoare; (c) frauduloase sau dăunătoare; (d) obscene, indecente, pornografice sau inacceptabile; (e) protejate prin drepturi de autor, mărci comerciale, secret comercial, drepturi de publicitate sau de confidențialitate sau orice alte drepturi de proprietate; (f) care descriu sau aprobă consumul excesiv de alcool; sau (g) care descriu sau aprobă activități inadecvate în momentul consumului sau după consumul de băuturi alcoolice, precum conducerea unui autovehicul;
  • materiale care ar pune problema răspunderii penale sau civile; care încurajează comportamente ce constituie o infracțiune; sau care încurajează sau furnizează informații de instruire privind activități ilegale sau activități precum „hacking”, „cracking” sau „phreaking”;
  • orice virus, worm (vierme), cal troian, ou de Paște, bombă cu ceas, spyware, sau alt cod, fișier sau program pentru computer care este dăunător sau invaziv ori care ar putea sau are scopul de a dăuna, pirata, dezactiva, interfera sau întrerupe funcționarea, sau de a monitoriza utilizarea oricărui hardware, software sau echipament;
  • reclame nesolicitate sau neautorizate, materiale promoționale, „junk mail”, „spam”, „chain letter” (scrisoare în lanț), „pyramid scheme” (schemă piramidală) sau oportunitate de investiție, sau orice altă formă de solicitare care nu este aprobată în prealabil în mod expres de către Companie;
  • informații care pot identifica o altă persoană, fără consimțământul prealabil al persoanei respective;
  • informații substanțiale fără caracter public referitoare la o Companie, fără autorizația corespunzătoare în acest sens.
 • Să nu utilizați site-ul în scopuri frauduloase sau ilicite.
 • Să nu utilizați site-ul pentru a defăima, abuza, hărțui, urmări, amenința sau încălca în alt mod drepturile legale ale altor persoane, inclusiv, dar fără a se limita la dreptul la intimitate al altor persoane sau drepturile la publicitate, ori pentru a colecta sau aduna informații despre utilizatorii site-ului.
 • Să nu uzurpați identitatea unei altei persoane sau entități, inclusiv, dar fără a se limita la orice reprezentant al Companiei; să nu faceți declarații false sau de natură să denatureze afilierea dvs. cu orice persoană sau entitate în legătură cu site-ul; să nu afirmați sau să insinuați că sprijinim vreo declarație pe care o faceți.
 • Să nu împiedicați și să nu perturbați funcționarea site-ului sau a serverelor ori a rețelelor utilizate pentru a face site-ul disponibil; să nu încălcați nicio cerință, procedură, politică sau reglementare a rețelelor respective.
 • Să nu restricționați și să nu împiedicați nicio altă persoană să utilizeze site-ul (inclusiv, dar fără a se limita la spargerea contului sau deteriorarea oricărei secțiuni a site-ului).
 • Să nu utilizați site-ul pentru a promova sau a oferi spre vânzare ori cumpărare bunuri sau servicii în orice scopuri comerciale fără consimțământul prealabil și expres, formulat în scris de Companie.
 • Să nu reproduceți, duplicați, copiați, vindeți, revindeți, relaționați sau exploatați în alt mod, în scopuri comerciale, nicio secțiune sau utilizare a site-ului sau accesul la acesta.
 • Să nu modificați, adaptați, traduceți, supuneți tehnicii ingineriei inverse, decompilați sau dezasamblați nicio secțiune a site-ului.
 • Să nu eliminați niciun drept de autor, nicio marcă comercială sau alte notificări privind drepturile de proprietate din cadrul site-ului sau al materialelor provenite din cadrul site-ului.
 • Să nu adaptați și să nu reflectați nicio secțiune a site-ului.
 • Să nu creați o bază de date prin descărcarea și stocarea conținutului site-ului.
 • Să nu utilizați nicio aplicație robot, păianjen, de căutare/recuperare sau alt dispozitiv manual sau automat pentru a recupera, indexa, „răzui”, „descoperi date” sau pentru a colecta în orice alt mod conținutul site-ului și să nu reproduceți sau să sustrageți structura de navigare sau de prezentare a site-ului fără consimțământul prealabil și expres, formulat în scris de Companie.

În plus, luați la cunoștință și sunteți de acord că dvs. (și nu Companiei) vă revine responsabilitatea de a obține și de a menține toate echipamentele hardware pentru telecomunicații, broadband și computer, precum și serviciile necesare în vederea accesării și utilizării site-ului și de a achita toate costurile aferente acestora.

În cazul în care Companiei i se aduc la cunoștință informații sau materiale postate, transmise sau puse la dispoziție în alt mod prin intermediul site-ului sau în legătură cu site-ul care ar putea constitui o încălcare a oricăror legi, reglementări sau drepturi ale unei terțe părți, inclusiv, dar fără a se limita la, drepturi privind legea drepturilor de autor și interdicții privind defăimarea, calomnierea și violarea intimității, ori o încălcare a acestor Condiții de utilizare, Compania are dreptul, dar nu și obligația, de a elimina sau de a dezactiva accesul la informațiile sau la materialele respective.

7. MATERIALE POSTATE PE FORUM-URI ȘI RECENZII

7.1 Forumuri: Compania poate oferi prin intermediul acestui site funcții care permit postarea publică de informații, fotografii și alte materiale și imagini (denumite în mod colectiv în prezenta „forumuri”). Toate normele de conduită prezentate în Secțiunea 6 de mai sus se aplică la forumuri. În plus, în lipsa consimțământului prealabil și expres, formulat în scris de Companie, nu puteți utiliza forumurile în niciun scop comercial, inclusiv promovarea sau reclama pentru orice bunuri, servicii sau oportunități și nu puteți utiliza forumurile pentru a solicita altor vizitatori sau utilizatori ai site-ului să viziteze sau să devină membri, să se aboneze sau să se înregistreze la orice serviciu comercial on-line sau la o altă organizație.

7.2 Recenzii: De asemenea, vă putem oferi posibilitatea de a publica o recenzie referitoare la un produs („Recenzie”). Pentru a scrie o recenzie, trebuie să fi achiziționat un produs utilizând o metodă de plată valabilă. Atunci când trimiteți sau puneți la dispoziție informații, fotografii sau alte materiale și imagini prin intermediul forumurilor sau în orice alt mod pe site („Recenzie”), luați la cunoștință și sunteți de acord că aceste materiale nu vor face obiectul unor drepturi de proprietate sau de confidențialitate, pot fi puse la dispoziția publicului larg și pot fi utilizate de Companie fără restricții. Recenzia trebuie să conțină opinia dvs. originală și proprie, redactată personal, și trebuie să nu încalce drepturile niciunui terț.

Dorim să știm care este părerea dvs. sinceră despre produsele noastre. Pentru a-i ajuta pe alți cumpărători, atunci când publicați o Recenzie, vă rugăm să explicați ce v-a plăcut sau nu v-a plăcut în legătură cu produsul pe care l-ați achiziționat și să explicați de ce i-ați acordat punctajul respectiv. Vom publica toate recenziile, chiar și pe cele critice; totuși, ne rezervăm dreptul ca, la latitudinea noastră exclusivă, să edităm orice Recenzie și să optăm dacă să includem sau nu respectiva Recenzie pe site. Putem să respingem sau să eliminăm o Recenzie dacă:

 • Recenzia nu îndeplinește regulile de conduită din secțiunea 6 de mai sus;
 • Recenzia se referă la un produs pe care nu l-ați cumpărat;
 • Recenzia nu include suficiente informații pentru a explica punctajul;
 • Recenzia se referă la disponibilitatea produsului, la calitatea acestuia sau la alte aspecte care trebuie semnalate echipei noastre de servicii pentru clienți; sau
 • Există un număr neobișnuit de mare de recenzii pentru un produs, publicate într-un timp scurt, sau recenzia pare a fi condiționată de o plată ori de un stimulent, sau pare a nu fi legitimă din alte motive.

7.3 Forumurile includ opiniile, declarațiile și alte informații ale părților terțe. Nu suntem răspunzători pentru evaluarea, monitorizarea sau verificarea acestor informații, incluzând acuratețea, fiabilitatea acestora sau respectarea drepturilor de autor ori a altor legi. Opiniile, declarațiile sau alte materiale puse la dispoziție de terțe părți prin intermediul Forumurilor sau în alt mod prin intermediul site-ului aparțin terțelor părți respective, nu Companiei, iar Compania nu sprijină nicio astfel de opinie, declarație sau material. Putem elimina declarațiile ofensatoare sau alt conținut de pe site în orice moment, în cazul în care considerăm că eliminarea este justificată. Vă rugăm să înțelegeți că este posibil ca eliminarea sau editarea oricărui material propus sau a altor materiale să nu se producă imediat.

Luați la cunoștință și acceptați următoarele: Compania nu poate controla și nu este răspunzătoare pentru nicio daună ce rezultă din utilizarea (inclusiv, dar fără a se limita la republicare) sau utilizarea necorespunzătoare de către orice terță parte a informațiilor făcute publice în mod voluntar prin intermediul Forumurilor sau al oricărei alte secțiuni a site-ului.

8. PROMOȚII

Tombolele, concursurile sau promoțiile similare disponibile prin intermediul acestui site pot fi reglementate de regulamente specifice, diferite de aceste Condiții de utilizare. Prin participarea la tombole, concursuri sau promoții, sunteți de acord să respectați regulamentele respective, care pot fi diferite de condițiile prevăzute în prezentul document. Compania vă îndeamnă să citiți normele aplicabile, dacă există, care vor avea legătură cu activitatea respectivă, și să revizuiți Politica de confidențialitate și Declarația de securitate , care, alături de aceste Condiții de utilizare, vor reglementa informațiile pe care le trimiteți în legătură cu activitățile respective. În măsura în care clauzele și condițiile regulamentelor respective intră în conflict cu aceste Condiții de utilizare, clauzele și condițiile regulamentelor respective vor prevala.

9. LINK-URI CĂTRE SAU DE LA ALTE SITE-URI WEB

Cu excepția declarațiilor contrarii făcute în mod expres de Companie în cadrul site-ului, Compania nu este afiliată sau asociată cu operatorii niciunui site web al terțelor părți care sunt legate la acest site sau la care se face trimitere de pe acest site. Compania neagă în mod expres orice răspundere pentru acuratețea, conținutul sau disponibilitatea informațiilor găsite pe alte site-uri web ale terțelor părți care sunt legate la acest site sau la care se face trimitere de pe acest site. Nu vă putem garanta satisfacția privind produsele sau serviciile disponibile prin intermediul niciunui site web al unei terțe părți care este legat la acest site sau la care se face trimitere de pe acest site, deoarece site-urile acestor terțe părți sunt deținute și operate de entități independente. Nu sprijinim niciun produs sau serviciu și nu am luat nicio măsură în sensul confirmării acurateței sau fiabilității oricăror informații puse la dispoziție prin intermediul oricăror site-uri web ale unor terțe părți. Nu facem nicio declarație și nu oferim garanții în ceea ce privește securitatea oricăror informații (inclusiv, dar fără limitare la, carduri de credit sau alte carduri de plată și alte informații personale) pe care le puteți furniza sau care vă pot fi solicitate de către orice terță parte, fie prin intermediul site-ului web al părții terțe respective, fie în alt mod.

SUNTEȚI DE ACORD CU FAPTUL CĂ UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A SITE-URILOR WEB ȘI A RESURSELOR UNOR PĂRȚI TERȚE, PRECUM ȘI A ORICĂROR TIPURI DE CONȚINUT, INFORMAȚII, DATE, RECLAME, PRODUSE, SERVICII ORI A ALTOR MATERIALE DISPONIBILE PRIN INTERMEDIUL ACESTOR SITE-URI ȘI RESURSE, ESTE PE PROPRIUL RISC ȘI FACE OBIECTUL CONDIȚIILOR DE UTILIZARE APLICABILE SITE-URILOR ȘI RESURSELOR RESPECTIVE.

Compania va avea dreptul, în orice moment și exclusiv la latitudinea sa, să blocheze trimiterile către site prin mijloace tehnologice sau de altă natură, fără preaviz.

10. DECLINAREA RĂSPUNDERII

Deși Compania depune eforturi de a se asigura că informațiile de pe site sunt corecte, Compania nu garantează acuratețea și exhaustivitatea materialelor de pe site. Compania poate aduce modificări materialelor de pe site sau produselor și prețurilor descrise în cadrul acestuia, în orice moment și fără notificare prealabilă. Materialele de pe site pot fi neactualizate, iar Compania nu își ia angajamentul de a actualiza materialele respective. În măsura permisă de lege, Compania vă pune la dispoziție site-ul pe baza faptului că aceasta exclude toate declarațiile, garanțiile, condițiile și alte clauze (inclusiv, dar fără a se limita la condițiile impuse de lege).

Dacă luați la cunoștință orice modificare a site-ului de către o parte terță neautorizată, contactați-ne la adresa de e-mail indicată în Secțiunea 16 (Contactarea) prezentând o descriere a materialului (materialelor) în cauză și URL-ul sau locul în care materialul (materialele) apar/e în cadrul site-ului.

11. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Sub rezerva Secțiunii 12 (Compensarea), Compania, orice altă parte (implicată sau nu în crearea, producerea, menținerea sau distribuirea site-ului), precum și membrii comitetului de conducere, administratorii, angajații, acționarii sau reprezentanții oricărora dintre acestea, exclud orice răspundere și responsabilitate pentru orice valoare sau tip de pierdere sau daune pe care le puteți întâmpina dvs. sau o terță parte (inclusiv, dar fără a se limita la orice pierdere sau daune directe, indirecte, punitive sau rezultante, sau orice pierdere de venit, de profit, de fond comercial, de date, de contracte, de utilizare a banilor, sau pierderea ori daunele ce rezultă din sau au legătură în orice fel cu întreruperea activității și în răspundere delictuală, inclusiv, fără a se limita la, omisiune, contractare sau altfel) în legătură cu site-ul, în orice fel sau în legătură cu utilizarea, imposibilitatea utilizării ori ca rezultat al utilizării site-ului, a oricăror site-uri web relaționate cu site-ul sau cu materialele de pe site-urile web respective, inclusiv, dar fără a se limita la pierderea sau daunele cauzate de viruși care pot infecta calculatorul dvs., programele software, datele sau orice alt bun din cauza accesului dvs. la utilizarea sau la navigarea pe site sau a descărcării oricărui material de pe site ori de pe alte site-uri web relaționate cu site-ul. Nicio prevedere din cadrul acestor Condiții nu trebuie să limiteze răspunderea Companiei în caz de: (i) deces sau vătămări corporale cauzate de neglijența dovedită a Companiei, a administratorilor, a intermediarilor, a membrilor comitetului de conducere sau a reprezentanților acesteia; (ii) fraudă sau denaturare frauduloasă; sau (iii) alte răspunderi care nu pot fi excluse sau limitate prin lege.

12. COMPENSAREA

Veți despăgubi și exonera Compania de răspundere în caz de reclamații, acțiuni, pretenții în instanță, cauze de acțiune și alte acțiuni ce rezultă din sau au legătură cu oricare dintre următoarele („Reclamații”): (a) utilizarea site-ului, incapacitatea de a utiliza site-ul, sau activități legate de site; (b) orice încălcare a acestor Condiții de utilizare sau a altor clauze, condiții sau politici ale Companiei, de către dvs. sau prin orice cont pe care îl puteți avea în cadrul site-ului; (c) orice tranzacție; (d) acuzația că un material propus sau alte materiale pe care le puneți la dispoziție prin intermediul site-ului contravin sau încalcă într-un alt fel drepturile privind proprietatea intelectuală, confidențialitatea sau alte drepturi ale oricărei terțe părți; sau (e) încălcarea de către dvs. a oricăror drepturi ale oricărui vizitator, utilizator sau client al site-ului, sau ale oricărei terțe părți; și sunteți de acord să despăgubiți Compania, la cerere, pentru daune, pierderi, costuri, decizii ale instanței, onorarii, amenzi și alte cheltuieli care pot surveni (inclusiv onorarii ale avocaților și cheltuieli de judecată) ca rezultat al oricărei (oricăror) reclamații.

13. ANULAREA ACCESULUI ȘI PUNEREA ÎN APLICARE

Sunteți de acord că, exclusiv la latitudinea sa, Compania vă poate anula accesul sau dreptul de utilizare a acestui site, în orice moment și indiferent de motiv, inclusiv, dar fără a se limita la cazul în care Compania consideră că ați încălcat sau ați acționat contrar literei sau spiritului acestor Condiții de utilizare (inclusiv, dar fără a se limita la nerespectarea de către dvs. a normelor de conduită prezentate în Secțiunile 6 și 7 (Norme de conduită; forumuri și materiale propuse) de mai sus). În cazul unei astfel de anulări, dreptul dvs. de a utiliza site-ul va înceta imediat. Sunteți de acord că orice anulare a accesului sau dreptului dvs. de a utiliza site-ul poate fi pusă în aplicare fără preaviz și Compania poate dezactiva sau șterge imediat orice nume de utilizator și/sau parolă utilizată de sau furnizată dvs., precum și toate informațiile și fișierele asociate cu acestea, și/sau poate interzice orice fel de acces ulterior la aceste informații sau fișiere. Sunteți de acord să nu faceți Compania răspunzătoare față de dvs. sau de orice terță parte pentru anularea accesului dvs. la site sau la orice informații sau fișiere și să nu aibă obligația de a pune la dispoziție informații sau fișiere disponibile după anularea în cauză. Compania își rezervă dreptul de a lua măsurile pe care le consideră necesare sau adecvate pentru punerea în aplicare și/sau verificarea respectării acestor Condiții de utilizare (inclusiv, dar fără limitare la, orice procese legale referitoare la utilizarea de către dvs. a site-ului și/sau la reclamația unei terțe părți susținând că utilizarea de către dvs. a site-ului este ilegală sau încalcă drepturile terței părți în cauză).

14. LEGEA APLICABILĂ

Aceste Condiții de utilizare sunt reglementate de legislația României sau a țării în care are sediul o entitate locală, indiferent de norma conflictuală. Toate litigiile ce survin sau au legătură cu aceste Condiții de utilizare sau cu utilizarea de către dvs. (sau incapacitatea de utilizare) a site-ului sunt soluționate prin arbitrajul organizat în conformitate cu Regulamentul de arbitraj al Camerei Internaționale de Comerț, de către unul sau mai mulți arbitri numiți în conformitate cu regulamentul respectiv, astfel cum a fost modificat prin condițiile prezentului acord. Arbitrul, în măsura în care consideră de cuviință, va efectua audieri, dacă este cazul, de preferință prin conferințe telefonice sau videoconferință, și nu prin înfățișări. Orice înfățișare impusă de arbitru va avea loc în România sau în țara în care are sediul entitatea locală. Acțiunile de arbitraj se vor desfășura în limba română sau în limba țării în care are sediul entitatea locală și se vor desfășura în așa fel, încât să fie păstrată confidențialitatea. Decizia arbitrului va fi în conformitate cu sensul evident al documentelor relevante și va fi finală și obligatorie. Hotărârea arbitrului (arbitrilor) poate fi confirmată și pusă în aplicare de orice instanță competentă. Aspectele menționate mai sus nu vor împiedica Compania să sesizeze instanțele de judecată solicitând protejarea drepturilor sale de proprietate intelectuală (incluzând drepturile licențiatorilor săi), iar dvs. sunteți de acord cu competența exclusivă a instanțelor aflate în locul în care se află sediul Companiei și vă angajați să nu invocați nicio excepție privind competența materială, competența teritorială sau forum non conveniens.

15. DIVERSE

În cazul în care o prevedere a acestor Condiții de utilizare este considerată ilegală, nulă sau inaplicabilă din orice motiv, prevederea respectivă este considerată separabilă de aceste Condiții și nu afectează validitatea și aplicabilitatea celorlalte prevederi. Aceste Condiții de utilizare nu creează și nu sunt interpretate ca generând o societate în nume colectiv, o societate mixtă, o relație angajator-angajat, o relație de mandat sau de francizor-francizat între dvs. și Companie. Nu puteți cesiona, transfera sau sublicenția niciun drept/nicio obligație care vă revine în temeiul acestor Condiții de utilizare, fără consimțământul nostru prealabil și expres, formulat în scris. Nicio declarație de renunțare a niciuneia dintre părți privind orice încălcare sau neexecutare a obligațiilor contractuale nu va fi considerată o declarație de renunțare la nicio încălcare sau neexecutare precedentă sau ulterioară. Orice antet, subtitlu sau titlu al unei secțiuni cuprins în prezentul document este introdus doar din motive de claritate și nu definește sau explică în niciun mod nicio secțiune sau prevedere a acestuia. Aceste Condiții de utilizare, alături de toate acordurile și declarațiile la care se face referire în prezentul document și introduse aici prin trimitere, constituie acordul integral între dvs. și Companie privind obiectul Condițiilor și, cu excepția cazului în care se menționează altfel, înlocuiește toate celelalte acorduri anterioare sau actuale, scrise sau verbale, ori înțelegerile dintre dvs. și Companie, referitoare la obiectul Condițiilor. Este posibil să primiți informări prin publicarea unei notificări (sau a unui link spre o notificare) pe site, prin e-mail sau prin poștă, la latitudinea Companiei. Fără limitare, sunteți de acord că o versiune tipărită a acestor Condiții de utilizare și a oricărei notificări trimise în format electronic trebuie să fie admisibilă în acțiunile judecătorești și administrative, în baza acestor Condiții de utilizare sau având legătură cu acestea, în aceeași măsură și făcând obiectul acelorași condiții cu cele ale altor documente și evidențe comerciale generate inițial și păstrate în format tipărit.

16. CONTACTAREA

Dacă aveți întrebări referitoare la site sau la aceste Condiții de utilizare, vă rugăm să trimiteți un e-mail la contact@rgp.ro. Vă rugăm să rețineți că este posibil ca schimburile de informații prin e-mail să nu fie sigure; prin urmare, nu trebuie să includeți informații privind cardul de credit sau alte modalități de plată ori alte informații sensibile în corespondența prin e-mail cu noi.